SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

104.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića RADOST gradonačelnik Grada Crikvenice je dana 11. prosinca 2014. godine donio

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI
PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ RADOST

I.

U točki V. stavku 1. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić RADOST (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 12/14) brišu se riječi: »program predškole te«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prednost pri upisu u program predškole imaju djeca s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

II.

U točki VI. Riječ: »naobrazbi« se zamjenjuje s riječi: »obrazovanju«.

III.

Ova Odluka se donosi na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića RADOST.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01/16

Ur. broj: 2107/01-04/08-14-3

Crikvenica, 11. prosinca 2014.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=10003&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr