SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

45.

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/ 13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2015. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1.program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2.program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3.program sufinanciranja rada folklorne družine,

4.program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,

5.program sufinanciranja održavanja informatičke učionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/14-01/19

URBROJ: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr