SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

39.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2014. godinu (»Službene novine« primorsko- goranske broj 44/13) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/14-01/23

URBROJ: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr