SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se Elfrida Mahulja, službenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Općina Punat će putem svoje službene internet stranice upoznati javnost sa službenim podacima o službenici iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

1) redovito objavljivanje informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom,

4) vodi službeni Upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine« broj 83/14).

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje, KLASA: 021- 05/05-01/12; URBROJ: 2142-02-01-05-13 od 28. studenoga 2005. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-31

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr