SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba razvoja civilnog društva na području
Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) nastavlja se suradnja s organizacijama civilnog društva, kako s udrugama s područja Općine Punat, tako i s udrugama s područja Primorsko-goranske županije. Programom se potiču nove i djelotvorne strategije, načini, postupci jačanja demokratskog ustroja društva, te se podupire i suradnja udruga istih i različitih područja djelovanjem na zajedničkim aktivnostima, povezivanjem i razmjenom iskustva.

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika:

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u cilju što boljeg i kvalitetnijeg načina života.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-26

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr