SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

59.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 157/13), članka 9. stavak 4. Zakona o zdrastvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na
području Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

Djelatnost socijalne skrbi usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Kroz taj segment osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih i drugih osoba koje one same, ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji poboljšati kvalitetu življenja svih socijalno ugroženih osoba, jer je evidentno da postoje kategorije građana o kojima je uz intervenciju postojećih institucija, potrebno dodatno skrbiti.

Općina Punat osigurava financijska sredstva za potrebe socijalne skrbi i to za djecu, mladež, obitelji, umirovljenike i ostale građane kod kojih je intervencija stvarno potrebna.

Polazište u rješavanju socijalnih problema prvenstveno je angažiranje osobnih i obiteljskih mogućnosti. Primarna je obiteljska solidarnost, te obveza građana da svojim radom i imovinom pridonesu sprečavanju, ublažavanju i otklanjanju vlastite socijalne ugroženosti, ali i ugroženosti svoje djece, bračnog druga, starih i nemoćnih roditelja, te drugih osoba koje su dužni uzdržavati. Općina Punat će poticanjem raznih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini dati mogućnost pružanja socijalne skrbi udrugama građana, volonterima, vjerskim zajednicama i drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u socijalnoj skrbi kako slijedi:

1.      Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, brinuti o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-25

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr