SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) članka 143. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u školstvu od interesa za Općinu Punat.

U skladu sa Zakonom o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i proračunskim mogućnostima ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

- briga o djeci predškolskog uzrasta,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,

- stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika i studenata.

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u školstvu kako slijedi:

1. Predškolski odgoj:

U programu javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2015. godini obuhvaćeni su elementi putem kojih se osigurava otvorenost programa predškolskih ustanova za potrebe djece i stvara se mogućnost djetetu da oblikuje i kreira uvjete u kojima će boraviti u vrtiću i sudjelovati u programu.

Osmišljeno i poticajno okruženje svakom djetetu, polazniku vrtića, daje mogućnost cjelovitog razvoja, a isto tako i svakom zaposleniku vrtića da svoj rad provede kvalitetno.

Ostvarivanjem prava i odgovornosti roditelja i odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu ostvaruje se pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje u duhu demokratskog društva.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-24

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr