SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

56.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od interesa za Općinu Punat, kao i za promociju Općine na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i proračunskim mogućnostima, a u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje

potreba u sljedećim područjima:

- knjižnične djelatnosti,

- kazališne djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

Članak 8.

- scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

- nakladničke djelatnosti,

- provođenje svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga s područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u kulturi kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, kulture, povijesti i tradicije, te podržavati umjetnički i kulturni razvoj ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-22

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr