SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat je na 14. sjednici, održanoj 19. prosinca 2014. godine donijelo

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
PUNAT ZA 2015. GODINU

I .OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabave opreme koji će se na području Općine Punat graditi u 2015. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Građenje objekata i uređaja iz ovog Programa financirat će se sredstvima iz sljedećih izvora (skraćeni opis koristi se u opisu poslova ovog Programa)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 14.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-21

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr