SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2014.godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 021-05/14-01/06

Ur. broj: 2142-02-01-14-16

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr