SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

46.

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova

I. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se odlukom privremeno zabranjuje ili ograničava izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje.

2. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se ili ograničava, na cijelom području Općine Punat.

3. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom smatraju se godišnja (kalendarska) razdoblja od 1. lipnja do 15. rujna.

4. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba ove Odluke Općinski načelnik Općine Punat može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog interventnih radova.

III. NADZOR PROVEDBE ODLUKE

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat koji postupa sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 8.

U slučaju izvođenja građevinskih radova protivno propisanim vremenskim ograničenjima (članak 4. i 5. ove Odluke) izvođač će se kazniti novčanom kaznom i to:

a) novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača,

a) novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik u svojstvu izvođača,

b) novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba u svojstvu izvođača.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-11

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr