SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru članova
Odbora za naselje Stara Baška

Članak 1.

U Odluci o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška, KLASA: 021-05/13-01/5, URBROJ: 2142-02-01-13- 8 od 3. srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/13) članak 1. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»Matej Maričić, član«

U članku 1. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»Davor Pijaca, predsjednik«

U članku 1. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»Ivana Maričić, članica«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-7

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr