SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

40.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine « broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj ( područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01) i čanka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Županije primorsko goranske broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici ,opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2015. godini na području Općine Vrbnik .

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2015. godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1.FESTIVAL FOLKLORA
- PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

2.RADIO OK
- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3.VKD FRANKOPAN
- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

4.UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA
- PLANIRANI RASHODI: 1.000,00 kuna

5.OSTALI PROGRAMI U KULTURI
- PLANIRANA SREDSTVA: 12.000,00 kuna

6.GLAZBENA ŠKOLA
- PLANRANI RASHODI :40.000,00 kuna

7.SUFINANCIRANJE KNJIGE »VRBNIK-GRAD, LJUDI, SPOMENICI« AUTORA MARIJANA BRADANOVIĆA
- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

8.RESTAURACIJA NARODNIH NOŠNJI
- PLANIRANI RASHODI: 15.200,00 kuna

9.KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA
- PANIRANI RASHODI: 3.500,00 kuna

10.RESTAURACIJA KIPA BOGORODICE SA DJETETOM
- PLANIRANI RASHODI: 24.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/01-14/85

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik , 17. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr