SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 910,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i kandidacijskoj listi grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vrbnik na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

-Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ - 4.550,00 kuna,

-Hrvatskoj stranci umirovljenika - HSU, Hrvatskoj seljačkoj stranci - HSS, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP, Primorsko goranskom savezu - PGS, - 3.640,00 kuna,

-Hrvatskoj stranci prava-HSP, Akciji za bolju Hrvatsku-ABH,Hrvatskoj čistoj stranci prava- HČSP, Savezu za promjene-SP, Volim Hrvatsku-VH - 910,00 kuna,

-Kandidacijskoj listi grupe birača, nositelj Igor Justić - 910,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiroračun političke stranke odnosno posebne račune članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/14-01/86

Ur. broj:2142-07-01-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr