SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

33.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( »Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01,82/01,103/ 03,44/06 i 79/07 ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa
i socijalne skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2014. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2014. godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1.DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik
(tekuće pomoći i nabava didakt.materijala)
- PLANIRANI RASHODI: 427.000,00 kuna

2.OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik
(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)
- PLANIRANI RASHODI: 210.000,00 kuna

3.SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«
(ostele tekuće donacije)
- PLANIRANI RASHODI - 5.000,00 kuna

4.Socijalna skrb
- PLANIRANI RASHODI 250.000,00 kuna

5.Programi športa
- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

6.DV Lastavica, Punat
(sufinanciranje boravka djece )
- PLANIRANI RASHODI: 16.900,00 kuna

7.DV Sv.M.Terezije, Punat
(sufinanciranje boravka djece )
- PLANIRANI RASHODI: 8.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/14-01/78

Ur. broj: 2142-07-01-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr