SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

59.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije (br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine usvojilo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/14-01/240

UR.BROJ: 2156/01-01/14-1

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr