SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

58.

Na temelju i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) a u svezi s člankom 39. Stavkom 2. točka 1. Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine« broj 74/14) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
O USTROJAVANJU BAZE PODATAKA O
KUPOPRODAJNIM CIJENAMA NEKRETNINA
NA PODRUČJU GRADA OPATIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se ustrojavanje i vođenje baze podataka kupoprodajnih cijena nekretnina, te ugovorenih cijena zakupa i najma na području Grada Opatije(u daljnjem tekstu: Baza podataka).

Bazu podataka vodi nadležni upravni odjel.

Članak 2.

U Bazi podataka vode se podaci za neizgrađeno zemljište, izgrađeno zemljište, ugovorene cijene zakupa zemljišta, ugovorene cijene zakupa poslovnog prostora i ugovorene cijene najma stanova prema zoni u kojoj se nekretnina nalazi.

Pripadnost zoni iz stavka 1. ovog članka određuje se prema zonama iz Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine PGŽ« broj: 27/01, 10/02, 15/02, 10/09 i 3/10).

Članak 3.

Za neizgrađeno zemljište Baza podataka sadrži: naziv isprave, katastarske općine, broj parcele, površinu parcele, kupoprodajnu cijenu odnosno vrijednost nekretnine navedenu u ispravi, datum zaključenja isprave, te zonu u kojoj se nalazi.

Za izgrađeno zemljište Baza podataka, pored podataka iz stavka 1. ovog članka, sadrži: adresu stana ili kuće, te položaj stana, površinu i godinu izgradnje ukoliko se to može utvrditi iz isprava, te zonu u kojoj se nalazi.

Članak 4.

Za ugovorene cijene zakupa zemljišta Baza sadrži nazivi sprave, katastarsku općinu, broj parcele, površinu parcele, ugovorenu namjenu, mjesečnu zakupninu, datum zaključenja i rok na koji je ugovor zaključen, te zonu u kojoj se nalazi.

Članak 5.

Za ugovorene cijene zakupa poslovnog prostora Baza podataka: sadrži naziv isprave, adresu prostora, površinu, ugovorenu djelatnost, mjesečnu zakupninu, datum zaključenja i rok na koji je ugovor zaključen, te podatke o zemljišnoj čestici ako su navedeni u ispravi, te zonu u kojoj se nalazi.

Članak 6.

Za ugovorene cijene najma stanova Baza sadrži naziv isprave, adresu stana, kat, površinu, mjesečnu najamninu, datum zaključenja i rok na koji je ugovor zaključen, te podatke o zemljišnoj čestici ako su navedeni u ispravi, te zonu u kojoj se nalazi.

Članak 7.

Opravdani interes za pribavljanje podataka iz Baze podataka imaju pravosudna i upravna tijela, te ovlašteni sudski vještaci i ovlašteni sudski procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.

Ako se podaci iz Baze podataka smatraju osobnim podacima prema posebnom zakonu koji uređuje područje zaštite osobnih podataka, tada su ovlašteni sudski vještaci i ovlašteni sudski procjenitelji prigodom izrade procjembenih elaborata dužni s navedenim podacima postupati sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Zahtjev za pribavljanje podataka iz Baze podataka podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 011-01/14-01/20

UR.BROJ: 2156/01-01-14-3

Opatija, 15. prosinaca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr