SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

57.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) i čl.103. st. 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

I.

Utvrđuje se da je na novonastaloj zč. 2007/1 od 247 m2KO Vasanska u cijelosti (nastala od zč. 2007/1, u naravi Veprinački put), na novonastalim zč. 1103/8, zč. 1103/10 i zč. 1916/3 sve KO Veprinac u cijelosti (nastale od zč. 1103/8, zč. 1103/10 i zč. 1916/3, u naravi dijelovi šumskog puta koji povezuje Opatiju i Ičiće) i novonastaloj zč. 1933/3 od 259 m2 KO Bregi u 27/100 dijela (nastala od zč. 1933/2, u naravi ulica Put u Bregi) u dijelu koji se nalazi na području Grada Opatije, trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Opatiji, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će na zč. 2007/1 od 247 m2KO Vasanska, zč. 1103/8 od 99 m2, zč. 1103/10 od 102 m2 i zč. 1916/3 od 31 m2, sve KO Veprinac i 27/100 dijela zč. 1933/3 od 259 m2 KO Bregi, brisati uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije i kao vlasnika iste upisati Grad Opatiju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske Županije.

KLASA: 940-01/14-01/02

UR.BROJ: 2156/01-01-14-5

Opatija, 15. prosinaca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr