SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

56.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova

Članak 1.

Građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina ne smiju se izvoditi u 2015. i narednim godinama:

-na području naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprić - u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna sve dane, a u ostalom razdoblju u dane blagdana, 24. prosinca, uskršnji petak i uskršnju subotu, te nedjeljama,

-na području naselja Dobreć - u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna sve dane, a u ostalom razdoblju u dane blagdana, 24. prosinca, uskršnji petak i uskršnju subotu, te nedjeljama i

-na području naselja Mala Učka, Poljane, Vela Učka i Veprinac - u dane blagdana, 24. prosinca, uskršnji petak i uskršnju subotu, te nedjeljama.

Članak 2.

Na cijelom području Grada Opatije, tijekom cijele godine, ne smiju se obavljati građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke u vremenu od 20,00 sati do 8,00 sati drugog dana.

Članak 3.

Na područjima, u razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 1. i 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 1. ove Odluke, temeljem pisanog odobrenja gradonačelnika, ako se radi:

-o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti,

-o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo odnosno o većim projektima od posebnog interesa.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu preuzeti u pisarnici Grada ili na web stranicama Grada.

Članak 4.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 30/08, 10/09, 12/10, 21/11. i 21/12).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 011-01/14-01/22

UR.BROJ: 2156/01-01/14-1

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr