SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

55.

Na osnovi članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99., 151/ 03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12. i 157/13) i članak 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09., 30/09.-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini spomeničke
rente Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 41/10), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici spomeničke rente dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline u kojima obavljaju djelatnost.

(2) Obveznici spomeničke rente koji u kalendarskoj godini započinju ili prestaju obavljati djelatnost dužni su u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti ili trajnog prestanka obavljanja djelatnosti prijaviti tu okolnost, a spomenička renta će im se obračunati za vrijeme dok su djelatnost obavljali (godišnji iznos spomeničke rente podijeljen sa brojem dana u godini i pomnožen s brojem dana u kojem su obavljali djelatnost). Prestankom obavljanja gospodarske djelatnosti ne smatra se vrijeme

kada poslovni prostor nije privremeno u funkciji (npr. radi sezonskog poslovanja, održavanja objekta, korištenja bolovanja, godišnjeg odmora i sl.).

(3) Obveznicima spomeničke rente koji ne dostave obavijest u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, visina spomeničke rente utvrdit će se na osnovu podataka koje utvrdi upravno tijelo nadležno za komunalne poslove (zaduženje za spomeničku rentu iz prethodne godine, drugih evidencija Grada ili drugih tijela državne uprave, očevidom i sl.).«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/10-01-18

Ur. broj: 2156/01-01/14-2

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr