SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

54.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 7/ 13 i 17/13), članka 19. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 17. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2015. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2015. godinu kojeg je Savjet mladih Grada Opatije donio na sjednici održanoj 10. studenoga 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/14-01/35

UR.BROJ: 2156/01-01/-14-2

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr