SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

12.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04), članka 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 7/04 i 2/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i postupku javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 4. stavku 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02 i 8/ 03) točka 9. mijenja se i glasi:

»9. odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora, dostaviti 6 (šest) bianco trasiranih i akcepriranih mjenica sa klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, kao osiguranje plaćanja, a koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik ne podmiri dospjelu zakupninu najmanje 3 (tri) mjeseca uzastopno ili 4 (četiri) mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. odredbu da se uvjeti natječaja za obavljanje obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti odnose i na članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljca iz Domovinskog rata, ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04) te da pravo prvenstva mogu ostvariti samo jednokratno.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čije je osnivač ili suosnivač osoba iz točke 17. ove Odluke.

Točka 18. briše se.

Dosadašnje točke 19. , 20. i 21. postaju točke 18., 19. i 20.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Ako na licitaciji sudjeluje i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 2. točke 17. ove Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo zakupa ostvaruje sljedećim redom:

1. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3. HRVI iz Domovinskog rata,

4. dragovoljci iz Domovinskog rata,

5. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Ako se ni prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi red prvenstva, osobe koje ostvaruju red prvenstva moraju između sebe nastaviti licitaciju.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2170-01-10-05-3

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr