SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

91.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09 - ispravak i 7/13), po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice Grada Crikvenice broj: 1944-1/771-14. sa sjednice od 20. studenoga 2014.godine, Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA VRIJEME
TURISTIČKE SEZONE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste građevina, na određenim područjima Grada Crikvenice, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 2.

Ovom Odlukom obuhvaćene su sve vrste građevina.

Članak 3.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevina.

Izvođenje zemljanih radova i radova na konstrukciji građevine obuhvaćenih ovom Odlukom zabranjuju se bez obzira na način izvođenja (strojno, ručno).

Članak 4.

Privremena zabrana izvođenja radova odnosi se na kompletno područje Grada Crikvenice.

Članak 5.

Izvođenje zemljanih radova i radova na konstrukciji građevine ograničava se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine.

Na područjima iz članka 4. ove odluke i u razdoblju iz stavka 1. ovog članka , izvođenje zemljanih radova i radova na konstrukciji građevine zabranjuje se od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Gradonačelnik Grada Crikvenice može zaključkom odobriti Izvođenje zemljanih radova i radova na konstrukciji građevine u navedenom vremenskom razdoblju u slijedećim slučajevima:

-ako se radi o objektima koji su značajni za turizam i gospodarstvo, o objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja;

-ako se radi o potrebi izvođenja radova s ciljem zaštite postojećeg stanja građevine i sprečavanja nastanka većih šteta.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari.

Članak 8.

Prilikom izricanja kazni radi sprečavanja daljnjeg izvođenja radova, koji se ovom Odlukom ograničavaju, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji i Prekršajnog zakona.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/04, 21/08, 40/09 i 18/12 ).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

KLASA: 363-01/14-01/508

Ur.broj: 2107/01-06/3-14-5

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr