SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

89.

Na temelju članka 52. stavak 1., članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11 i 56/13), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 34/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikve

nice na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni
Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak1.

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 31/10 ), članak 2. mijenja se i glasi:

»Naknada za razvoj iznosi 1,65 kune/m3 utrošene vode.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 325-01/14-01/06

UR.BROJ: 2107/01-06/3-14-8

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac,ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr