SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

6.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/ 03, 107/03 i 175/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o promjeni granica Grada Rijeke i Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da se postojeća granica između Grada Rijeke i Grada Opatije mijenja na način da se dio područja Grada Rijeke u katastarskoj općini Zamet i to k.č. 1372, k.č. 1370, k.č. 1369, k.č. 1367, k.č. 1366, k.č. 1365, k.č. 1364 i k.č. 1363 izdvaja iz katastarske općine Zamet i područja Grada Rijeke te se pripaja katastarskoj Općini Volosko i području Grada Opatije.

Članak 2.

Sukladno ovoj Odluci, Grad Rijeka i Grad Opatija sklopit će sporazum o granicama Grada Rijeke i Grada Opatije koji će sadržavati tekstualni opis i kartografski prikaz granica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Grad Rijeka pristupit će sklapanju Sporazuma o promjeni granica Grada Rijeke i Grada Opatije po stupanju na snagu Odluka o promjeni granica Grada Rijeke i Grada Opatije na Gradskom vijeću Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Opatije te povlačenju zahtjeva za utvrđivanje granice između Grada Rijeke i Grada Opatije koji je podnesen Vladi Republike Hrvatske - Povjerenstvu za granice jedinica lokalne samouprave.

Klasa: 021-05/05-01/10

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr