SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

73.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 34/09. - ispravak i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU O
II. Izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 43/13. i 25/14) umjesto brojke »150.000,00 kn«, treba stajati brojka »250.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 10. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu mijenja se i glasi:

»Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.891.900,00 kn. Svakom mjesnom odboru pripadaju sredstva koja su raspoređena za rad članova vijeća, administrativne troškove i reprezentaciju, te sredstva za pokriće komunalnih usluga, što ukupno iznosi 271.900,00 kuna. Za male komunalne akcije i kapitalna ulaganja mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.620.000,00 kuna«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 400-06/14-01/26

UR. BROJ: 2107/01-05/01-14-5

Crikvenica, 18 prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr