SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o istupanju Primorsko-goranske županije iz članstva Konferencije europskih perifernih pomorskih
regija (CPMR)

I.

Primorsko-goranska županija istupa iz članstva Konferencije europskih perifernih pomorskih regija (CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe).

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat predstavnika Primorsko-goranske županije:

. u radnim tijelima Konferencije europskih perifernih pomorskih regija.

. u Političkom birou Konferencije europskih perifernih pomorskih regija u svojstvu zamjenika predstavnika hrvatskih županija članica Konferencije

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-18

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr