SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

44.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Jelenje
u 2015. godini

Članak 1.

Javne potrebe u sportu na području Općine Jelenje su aktivnosti u svezi poticanja i promicanja sporta, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture mladih, sportske rekreacije građana te održavanja i izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Programom javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta

- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

- djelovanjem udruga sporta,

- nagrađivanja sportaša,

- sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu.

Članak 3.

Ovaj Program će se realizirati putem financiranja športskih klubova i njihovih aktivnosti.

Sportske udruge ostvarivat će pomoći iz Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu temeljem provedenoga javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

Za financiranje programsku aktivnost sportskih udruga u 2015. planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kn

Članak 4.

Sportaši ostvaruju pravo na nagradu temeljem provedenoga javnog poziva za najboljeg sportaša/ekipu i odluke o odabiru.

Za nagrađivanje sportaša sa području Općine Jelenje u 2015. planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 kn.

Članak 5.

Za financiranje uređenja sportskih objekata na području Općine Jelenje u 2015. planirana su sredstva u iznosu od 700.00,00 kn

Članak 6.

Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-6

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr