SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

43.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji
Općine Jelenje u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jelenje, a u svezi s:

1. promicanjem kulture (sufinanciranje programa i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja, poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija),

2. sufinanciranjem aktivnosti u području obrazovanja (škola stranih jezika)

3. sufinanciranjem programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju (sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i projekata.)

4. stipendiranjem učenika i studenata

5. potpora vjerskim zajednicama.

Članak 2.

Proračunom Općine Jelenje planiraju se sredstva za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju, i religiji za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-4

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr