SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

36.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/ 04) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donio je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda za području općine Jelenje

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu:

a) tri stalna člana u sastavu:

1. Ana Linić Faraguna, predsjednica

2. Sanja Mudnić, član

3. Predrag Blečić, član

b) dva povremena člana.

Povremene članove Povjerenstva imenovat će Općinsko vijeće Općine Jelenje nakon svakog proglašenja elementarne nepogode.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. st. 1. t. 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/ 97 i 174/04).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva biraju se na vrijeme od četiri godine.

Član Povjerenstva može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je imenovan, ako:

- sam zatraži razrješenje,

- obrazloženi prijedlog za razrješenje podnese njegov predlagatelj ili

- nije aktivan u radu, ne prisustvuje sjednicama ili se ne pridržava donesenih odluka.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 010-07/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-04-14-1

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr