SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

30.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirati će se iz prihoda od:

komunalnog doprinosa i naknada 1.000.000,00 kn

UKUPNO: 1.000.000,00 kn

za sljedeće namjene:

1.izgradnja i dodatno ulaganje u nerazvrstane ceste u iznosu d 450.000,00 kn

2.izgradnja i dodatna ulaganja u groblja u iznosu od 4.000,00 kn

UKUPNO 454.000,00 kn«

Članak 3.

Izmjene i dopune ovog Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/11

Ur. broj: 2170/04-02-14-6

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr