SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

29.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. u;

točci I. podtočci 1. ukupan planirani iznos sredstava 250.000,00 mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 100.000,00 kn«

točci I. podtočci 3. pod a) ukupan planirani iznos sredstava 210.000,00» mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 150.000,00 kn

te točci I. »Ukupno socijalni programi Općine Jelenje za 2014. god. 1.690,000,00« mijenjaju se i glasi:

UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE JELENJE ZA 2014. GOD. 1.490.000,00 KN

u točci II. »ukupan planirani iznos sredstava 1.350.000,00« mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 1.400.000,00 kn«

u točci IV. »ukupan planirani iznos sredstava 102.000,00« mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 127.000,00 kn«

u točci V. »ukupan planirani iznos sredstava 75.000,00« mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 78.800,00 kn«

u točci VI. podtočci 1. »ukupan planirani iznos sredstava 22.000,00« mijenja se i glasi:

»Ukupno planirana sredstva: 37.000,00 kn«

Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-5

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr