SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
2

1.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 1. veljače 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Tanja Duća, dipl. iur, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačno zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija, i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Omišalj.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 11, 51513 Omišalj ili se može dostaviti neposredno u pisarnicu na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/05-01/4

Ur. broj: 2142-06-05-01-1

Omišalj, 1. veljače 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Josip Šepčić, dipl. ing, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr