SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
GRAD CRES

32.

Na temelju čl. 35. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br.91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 29. st.1. toč.9. Statuta Grada Cresa («Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine. godine, donijelo je

ODLUKU
O STAVLJANJU JAVNOG DOBRA IZVAN
OPĆE UPORABE

Članak 1.

Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao k.č. 7940/2, ukupne površine 83 m2, z.k.ul. 8008 k.o. Cres, u 11/83 dijela u površini od 11 m2, stavlja se izvan opće uporabe.

Nekretnina iz st.1 ovog članka, na temelju ove odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/13-1/83

Ur.broj: 2213/02-01-14-4

Cres, 28. studenoga 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr