SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
GRAD CRES

29.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine« br. 41/10) u članku 2., u tablici, mijenja se redak 8. i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/14-01/12

Ur. broj: 2112/03-01-14-2

Cres, 28. studenoga 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr