SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
GRAD CRES

27.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90., 27/93. i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09..14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U čl. 2. mijenja se iznos koji se odnosi na financiranje Gradske knjižnice i glasi:

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati, odnosno poticati navedeni subjekti u sljedećim iznosima:

-Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića: 389.000,00 kn

Članak 2.

Mijenja se čl. 3. i glasi:

Grad Cres financirat će tijekom 2014. godine navedene programe i aktivnosti u sljedećim iznosima:

-postav Muzeja Cres i izložbe: 125.000,00 kn

Grad Cres iz Proračuna za 2014. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

-»Lubeničke glazbene večeri« 168.000,00 kn

-»Dani Tramuntane« : 10.000,00 kn

-»Teatar na Pjaceti«: 15.000,00 kn

-Ostale manifestacije na području Grada Cresa u okviru pozicije »Proslave i sponzorstva«: 160.000,00 kn.

-Dani Frane Petrića 15.000,00 kn.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama - službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/14-1/23

Ur.broj: 2213/02-01-01-14-8

Cres, 28. studenoga 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr