SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
2

2.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine2 broj 173/03) i članka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/04) Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Malinska-Dubašnica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Malinska-Dubašnica koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Malinska-Dubašnica broj 2340009- 1825300006, poziv na broj: 22 7803 - JMBG (za fizičke osobe) i 21 7803 - MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-05-3

Malinska, 17. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Anton Spicijarić, v. r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

1. OPĆI AKTI:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica od 1993. i nadalje

2. Općinskog poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica od 1993. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

2. POJEDINAČNI AKTI:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica od 1993. i nadalje

1. Općinskog poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica od 1993. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

2. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica i Općinskog poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 1993. godine i nadalje, nalazi se u pismohrani (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

5. SKLOPLJENI SPORAZUMI S GRADOVIMA PRIJATELJIMA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

6. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OD 1993. GODINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

7. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima, odnosno nalazi se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

8. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr