SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
GRAD CRES

24.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.,) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2014. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2014. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa, u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama-službenom glasilu Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/14-1/23

Ur. broj: 2213/02-01-01-14-7

Cres, 28. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr