SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
2

1.

Na osnovu članka 27. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02) Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 17. siječnja 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Bernard Cvelić, tajnik Poglavarstva kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se donose na rad tijela općinske uprave,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Malinska-Dubašnica.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, putem elektronske pošte na adresu: opcina-malinska-dubasnica@ri.htnet.hr ili neposredno u Pisarnici Općine na istoj adresi.

Zahtjev se može podnijeti i usmeno u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica ili putem telefona na telefonske brojeve: 858-696, 858-697 i 858-698, pri čemu će se sačiniti službena zabilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-05-2

Malinska, 17. siječanj 2005.

POGLAVARSTVO OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Anton Spicijarić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr