SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

2.

PONIKVE VODA d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/14-01/11

Ur.broj: 2142-01/04-8

Krk, 17. studenoga 2014.

Na temelju čl. 206. st.1. Zakona o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11,130/11,56/13), te čl. 13.toč.2. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 6. sjednici od 17. studenoga 2014. godine

ODLUKU O IZMJENAMA i DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Odredba čl. 2. Odluke o cijeni vodnih usluga (»Službene novine PGŽ« br. 48/11) mijenja se i glasi:

»Na javnom vodoopskrbnom području i na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine Grad Krk i Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik pružaju se sljedeće vodne usluge:

- javna vodoopskrba

- javna odvodnja otpadnih voda

-crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga (Klasa: 363-01/14-01/11, Urbroj: 2142-01/ 04-14-8 od 17.11.2014.) objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Odluka iz st.1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Predsjednica skupštine društva:

Marija Dujmović-Pavan, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=60050&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr