SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

33.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. studenoga 2014. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Ravna Gora za 2015. godinu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

U 2015. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Ravna Gora u ukupnom procijenjenom iznosu od 1.295.000,00 kuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/14-01/13

Ur. broj: 2112/7-01-14-2

Ravna Gora, 28. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr