SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

32.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. studenoga 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Ravna Gora, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Ravna Gora broj 2340009-1836900008.

Članak 3.

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2015. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 400.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristit će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture za sljedeću namjenu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 321-01/14-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 28. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr