SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

31.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. studenoga 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/53

Ur. broj: 2112/7-01-14-2

Ravna Gora, 28. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr