SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

60.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 i 76/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 26. studenog 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2015. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Fužine.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Fužine za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 28.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporediti će se za sljedeće programe:

1. Učenička zadruga Ivančice iznos od 3.000,00 kn

2. Novigradsko proljeće iznos od 3.000,00 kn

3. Dani Kreše Golika iznos od 5.000,00 kn

4. Školski list Fužinarski klobuk iznos od 3.000,00 kn

5. Dječje glazbeno stvaralaštvo iznos od 3.000,00 kn

6. Pomoć u obrazovanju iznos od 5.000,00 kn

7. Terenska nastava iznos od 3.000,00 kn

8. ŠSK Viševica iznos od 3.000,00 kn

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Fužine.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-18

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=10009&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr