SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

57.

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 158/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2014. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od općeg značenja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima sportskih djelatnosti:

-redovne aktivnosti sportaša,

-vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

-izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnijih sportskih priredbi u Općini Fužine, te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Fužine.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2015. godinu, koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

-poticanje i promicanje sporta,

-djelovanje sportskih udruga,

-sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

-sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

-održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2015. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2015. godine u ukupnom iznosu od 330.850,00 kn.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-15

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=10009&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr