SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
GRAD KRK

48.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13 i 153/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) za 2015. godinu i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu

- proširenje vodovoda

- proširenje kanalizacije.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLA, JAVNE RASVJETE, VODOVODA I KANALIZACIJE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete, proširenje vodovoda, proširenje kanalizacije financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 363-01/14-01/13

Ur. broj: 2142/01-01-14-5

Krk, 27. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=51500&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr