SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/10 i 12/11- ispravak) u članku 2. u tablici u kojoj su utvrđeni koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela, radno mjesto pod 4 »pomoćnik pročelnika«, briše se, te se mijenjaju koeficijenti za radna mjesta navedena pod rednim brojevima od 1. do 3., 5. do 7. i 11. do 14., tako da glase:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Pojedinačna rješenja o plaći sukladno koeficijentima utvrđenim člankom 1. ove Odluke donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. prosinca 2014. godine.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-41

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr