SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 27. studenog 2014. godine donijela je

DEKLARACIJU
o gospodarenju otpadom

I.

Gospodarenje komunalnim otpadom na području Primorsko-goranske županije treba provoditi na ekološkim principima baziranim na pet R - načela: Redizajnirati (proizvod), Reducirati uporabu, Rabiti ponovno, Reciklirati i Razgraditi.

II.

Ekološki zasnovano gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji mora uvažavati načela zaštite okoliša - načela predostrožnosti, održivosti i zaštite resursa, uzimajući u obzir ukupne učinke na ljudsko zdravlje, okoliš i gospodarstvo. Podrazumijeva se odbacivanje svih opcija i postupaka spaljivanja otpada u okviru ŽCGO Marišćina i tehnologija koje rezultiraju nepovratnim gubitnikom iskoristivnih sirovina i generiraju dodatno zagađenje okoliša po zdravlje opasnim toksičnim spojevima.

III.

Sustav gospodarenje otpadom u Primorskoj-goranskoj županiji treba se temeljiti na potpunoj primjeni ekološkog načela odvojenog prikupljanja otpada i opredjeljenja za ponovnu uporabu sekundarnih sirovina primjenom prikladnih postupaka prerade i recikliranja.

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i poticati na odvojeno prikupljanje otpada.

IV.

Ekološki zasnovano gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji podrazumijeva odvojeno prikupljanje biootpada i mulja s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe kao ekološki prihvatljivih postupaka kojima se omogućuje najviša razina zaštite okoliša.

V.

Žitelji Primorsko-goranske županije moraju biti aktivno uključeni u sve procese realizacije ekološkog sustava gospodarenja otpadom kako bi bili osigurani njihovi vitalni interesi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

VI.

Ova Deklaracija objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-24

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=00001&odluka=187
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr