SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 03/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 19. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2I70-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici dana 27. studenoga 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije utvrdilo na sjednici od 6. studenoga 2014. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-20

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr