SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

182.

Na temelju članka 9.a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine« broj 47/90, 27/ 93 i 38/09), članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12 i 94/13), članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 10. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture - pročišćeni tekst (KLASA: 022-04/13-01/34, URBROJ: 2170/1-01-01/ 5-13-16 od 09. rujna 2013. godine), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 27. studenog 2014. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
(kultura, sport i tehnička kultura)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

»Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-0175-14-14

Rijeka, 27. studenoga 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr